• 1

OBAVEŠTENJE O REGISTRACIJI ZA 2019. godinu

11 12 2018 002

Poštovani

Registracija i izdavanje dozvola za rad vrši se od 10 DECEMBRA 2018. godine  do 28 FEBRUARA 2019. godine . [preuzmite PDF dokument]

Partneri