Sekretarijat

  • Kontakt : 0113571994 ; 064/825-96-50
  • skssofd@gmail.com
  • Višnja Andrić , generalni sekretar
  • Dušica Kovačević, tehnički sekretar

Partneri