Odgovor Uprave za veterinu Republike Srbije koji se odnosi na zabranu prometa konja u Republici Srbiji

 

У вези постављеног питања везаног за забрану промета коња у Републици Србији, обавештавамо Вас следеће:

Пошто се не ради о нарочито опасној заразној болести  за коју се у складу чланом 63. Закона о ветеринарству (“Службени гласник РС”, број 91/05, 30/2010,93/2012 и 17/2019-др.закон)    проглашава заражено и угрожено подручје, мере забране промета коња у складу са чланом 64. истог, донете решењима ветеринарских инспектора односе се само на газдинства односно објекте за држање коња  где је потврђена односно дијагностикована болест.

Rhinopneumonitis equi је висококонтагиозна болест која се преноси аеросолом између инфицираних и пријемчљивих јединки, па је неопходно  да коњи пре промета, уласка или изласка из објеката за смештај буду подвргнути дијагностичком испитивању на присуство  EHV-1, да се промет свих животиња врши уз потребну ветеринарску документацију као доказ да су потребна испитивања и извршена уз примену свих биосигурносних мера не само у току промета већ и објектима за држање коња који би требало да смање на најмање могућу меру могућност настанка болести и њено ширење у објектима.

Такође, власници су у законској обавези ( члан 6. Закона) да све поремећаје здравственог стања или случајеве побачаја пријаве надлежном ветеринару и ветеринарском инспектору у циљу благовременог детектовања евентуалног настанка болести и спречавања ширења исте.

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању.