Voltižovanje

Gimnastika na konju (Vaulting) – disciplina na programu svetskog prvenstva, kontinentalnih, regionalnih i nacionalnih šampionata.
sportista izvodi figure na konju u pokretu. Cilj je da se pokaže lakoća i uvežbanost izvođenja figura kao i razvijen osećaj balansa i koordinacije pokreta tokom izvođenja radnji.

Voltažovanje je disciplina koju takmičari izvode na leđima konja .
Kao takva zahteva izuzetnu fizičku spremnost takmičara odnosno voltažera usaglašen i harmoničan odnos sa konjem i prvoklasni timski rad.
Voltažovanje je podeljeno u 4 kategorije takmičenja:
Individualno ženski
Individualno muški
Takmičenje u paru
Takmičenje u timu
Broj takmičenja je znatno povećan u proteklih 10 godina.
Broj registrovanih konja i takmičara takođe je u porastu.
Voltažovanje je za gledaoce je pravi spektakl.
Veruje se da poreklo voltažovanja ima svoje tragove u igrama starih Rimljana gde su se veštine pravljenja akrobatskih figura pokazivale na leđima konja.
FEI prepoznaje voltižovanje kao konjičku disciplinu 1983.
Prvo Evropsko takmičenje je organizovano 1984. u Austriji dok je domaćin prvog svetskog takmičenja Švajcarska 1986.
Konj u krugu prečnika 15 m se kreće kenterom i usmerava ga vodič na kraju lonže. U takmičarskom voltažovanju konj i takmičari ocenjuju se ocenom od 1 do 10.
Takmičenje se sastoji od 7 obaveznih vežbi i  koreografije slobodnog stila sa muzikom.
Svaka vežba se ocenjuje po skali od 1 do 10.
Ocenjuju se i konji po kvalitetu kretnje i saradnje sa jahačem.
Program individualnog jahača traje 1 min, para 2 min i tima 4 min.
Komponente slobodnog stila uključuje rutinu pojahivanja i silaženja, stoj na rukama kolenima , pokreti u prostoru kao što su skokovi i okreti.