Dozvole za rad

Sportske organizacije

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2017.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2018.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2019.godine

Treneri u konjičkom sportu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2019.godinu

Sudije u konjičkom sportu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2019.godinu

Uređivači parkura

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu

REGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2019.godinu

Stjuardi

REGISTROVANI STJUARDI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Veterinari u konjičkom sportu

EVIDENTIRANI VETERINARI U KONJIČKOM SPORTU U SAVEZU ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Menadzeri u konjičkom sportu

EVIDENTIRANI MENADZERI U KONJIČKOM SPORTU U SAVEZU ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE