Opšta akta

STATUT

STATUT SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNICI

DISCIPLINSKI PRAVILNIK SAVEZA ZA KONJIČKI SPOT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNIK O ČLANSTVU U SAVEZU ZA KONjIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA U KONJIČKOM SPORTU

PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU I IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD STRUČNJACIMA U SPORTU

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI SAVEZA ZA KONjIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE

Pravilnik o sprečavanju dopinga u konjičkom sportu

Pravilnik o bezbednosti, sigurnosti, sprečavanju nasilja i nepoželjnih pojava u konjičkom sportu

Veterinarski pravilnik

FEI kodeks ponašanja za dobrobit konja

PRAVILNICI MINISTARSTVA SPORTA

PRAVILNIK o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

PRAVILNIK o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

PRAVILNIK o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih strucnjaka

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Pravilnik o sprovoljenju pregleda sportista i sportskih strucnjaka

*FEI* PRAVILNICI

Statut-FEI

OPŠTI PROPISI-FEI

Medicinska pokrivenost-FEI

ZAHTEVI ZA OPREMU, ZA ZAŠTITU GLAVE NA FEI TURNIRIMA

OSTALI PRAVILNICI

Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka