Zapisnici

SKUPŠTINA

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2016.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2016.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2016.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2017.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2018.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2019.godina

ZAPISNIK SA VANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE 2019.godina

UPRAVNI ODBOR

Zapisnik sa VI sednice Upravnog odbora 2019.

Zapisnik sa V sednice Upravnog odbora 2019.

Zapisnik sa IV sednice Upravnog odbora 2019.

Zapisnik sa III sednice Upravnog odbora 2019.

Zapisnik sa II sednice Upravnog odbora 2019.

Zapisnik sa I sednice Upravnog odbora 2019.

Zapisnik sa I sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa II sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa III sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa IV sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa V sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa VI sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa VII sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa VIII sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa IX sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa X sednice Upravnog odbora 2018.

Zapisnik sa XI sednice Upravnog odbora 2018.

Komisije

Zapisnik I /2019 komisije za izdavanje dozvola za rad

Zapisnik II /2019 komisije za izdavanje dozvola za rad