DOPIS MINISTARSTVA SPORTA-NASTUP NA MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA

U prilogu vam dostavljamo dopis Ministarstva sporta zajedno sa pratećim formularom, a u vezi sa obavezom prijave nastupa na sportskim takmičenjima koja se održavaju u inostranstvu.

 

DOPIS MINISTARSTVA SPORTA – Nastup na medjunarodnim takmicenjima

FORMULAR-PRIJAVA SPORTSKIH TAKMIČENJA U INOSTRANSTVU

Dopis Ministarstva sporta - Nastup na medjunarodnim takmicenjima

Formular za prijavu učešća na međunarodnim takmičenjima