Organi saveza

Predsednik

Predsednik Saveza za konjički sport Srbije OFD
Asen Stojanov

Potpredsednik Saveza za konjički sport Srbije OFD
Nebojša Ilić

Izabrani na Vanrednoj Izbornoj Skupštini Saveza 04.05.2017

Sekretarijat

Generalni sekretar
Višnja Andrić

Upravni odbor

Izabrani Predsednik, Upravni odbor  i članovi na Vanrednoj izbornoj Skupštini Saveza 04. 05. 2017. godine:

 • Predsednik Asen Stojanov
 • Nebojša Ilić,
 • Stanko Božinović ispred konjičkog saveza Vojvodine,
 • Zoran Jovanović ispred konjičkog saveza Beograda,
 • Dragana Bubić-Bopple,
 • Dragan Ivanović,
 • Srđan Ćorić,
 • Nikola Kocić

Na Vanrednoj skupštini održanoj 9.12.2017. godine izabrani sučlanovi Upravnog odbora:

 • Prof. dr Nebojša PANTELIĆ
 • Aleksandar Vukoje
 • Siniša Padežanin

Nadzorni odbor

Izabrani članovi na Vanrednoj Izbornoj Skupštini Saveza 04.05.2017

 • Jelica Milutinović, predsednica
 • Vukica Pavlović, član
 • Dimitrije Đorđević, član

Disciplinska komisija

 • Aleksandar Milenković
 • Nenad Cvjetičanin

Odbor za dresurno jahanje

Imenovani 17.05.2017.

 • Branko Veselić
 • Livia Futo
 • Asen Stojanov

Odbor za preponsko jahanje

Imenovani 28.03.2016.

 • Stefan Đoković
 • Zoran Jovanović
 • Boško Ristić
 • Mirko Fajfrić
 • Nebojša Ilić – imenovan 17.05.2017.

Odbor za daljinsko jahanje

Imenovani 17.05.2017.

 • Jelena Obradović
 • Jelena Petrović
 • Stanko Božinović
 • Marina Gunjača
 • Dušan Janković

Odbor za službena lica

Imenovani 11.12.2015.

 • Jelena Petrović
 • Jelica Milutinović
 • Stefan Đoković
 • Stanko Božinović
 • Višnja Andrić

Odbor za vožnju zaprega

Imenovani 3.12.2016.

 • Vukoje Aleksandar
 • Nović Milana
 • Mogin Goran
 • Aleksa Srđan
 • Bunford Oliver
 • Božinović Stanko
 • Đurđević Milenko

Odbor za klupska takmičenja

Imenovani 14.06.2017

 • Nikola Trčkov
 • Nina Fajfrić
 • Mihajlo Štefulik
 • Nikola Kocić