Organi saveza

Zastupnici Saveza

Izabrani na Vanrednoj izbornoj Skupštini Saveza 28. 04. 2021. godine:

Predsednik Saveza za konjički sport Srbije OFD

Radomir Dokić

Potpredsednik Saveza za konjički sport Srbije OFD

Srđan Ćorić

Generalni sekretar Saveza za konjički sport Srbije OFD

Višnja Andrić

Član Upravnog odbora

Nebojša Ilić 

 

Upravni odbor

Izabrani Predsednik, Upravni odbor  i članovi na Vanrednoj izbornoj Skupštini Saveza 28. 04. 2021. godine:

 • Predsednik Radomir Dokić
 • Potpredsednik Srđan Ćorić
 • Stanko Božinović ispred konjičkog saveza Vojvodine,
 • Zoran Jovanović ispred konjičkog saveza Beograda,
 • Nebojša Ilić
 • Milan Milutinović
 • Dragana Bubić-Bopple,
 • Irena Nicović,
 • Nataša Pavlović,
 • Aleksandar Vukoje
 • Miloje Đačić

Nadzorni odbor

Izabrani članovi na Vanrednoj Izbornoj Skupštini Saveza 04.05.2017

 • Mirko Fajfrić
 • Jelena Mićić
 • Dragana Krdzić, član

Odbor za dresurno jahanje

Imenovani 16.01.2020

 • Simonida Simić
 • Nebojša Ilić
 • Branko Veselić

Odbor za preponsko jahanje

Imenovani 28.03.2016.

 • Stefan Đoković
 • Zoran Jovanović
 • Boško Ristić
 • Mirko Fajfrić
 • Nebojša Ilić – imenovan 17.05.2017.

Odbor za daljinsko jahanje

Imenovani 16.01.2020.

 • Jelena Obradović
 • Jelena Petrović
 • Saša Krnjaić
 • Marina Gunjača
 • Dušan Janković

Odbor za službena lica

Imenovani 11.12.2015.

 • Jelena Petrović
 • Jelica Milutinović
 • Stefan Đoković
 • Stanko Božinović
 • Višnja Andrić

Odbor za vožnju zaprega

Imenovani 16.01.2020

 • Vukoje Aleksandar
 • Nović Milana
 • Milan Gaković
 • Bereny Akoš
 • Bunford Oliver
 • Zagorac Dimitrije
 • Ivan Mojsin
 • Đuran Nikola
 • Petrov Goran

Odbor za klupska takmičenja

Imenovani 14.06.2017

 • Nikola Trčkov
 • Nina Fajfrić
 • Mihajlo Štefulik
 • Nikola Kocić