Organi saveza

Zastupnici Saveza

Izabrani na Vanrednoj izbornoj Skupštini Saveza 14. 12. 2019. godine:

Predsednik Saveza za konjički sport Srbije OFD

Nebojša Ilić

Potpredsednik Saveza za konjički sport Srbije OFD

Srđan Ćorić

Generalni sekretar Saveza za konjički sport Srbije OFD

Višnja Andrić

 

Upravni odbor

Izabrani Predsednik, Upravni odbor  i članovi na Vanrednoj izbornoj Skupštini Saveza 14. 12. 2019. godine:

 • Predsednik Nebojša Ilić
 • Potpredsednik Srđan Ćorić
 • Stanko Božinović ispred konjičkog saveza Vojvodine,
 • Zoran Jovanović ispred konjičkog saveza Beograda,
 • Milan Milutinović
 • Dragana Bubić-Bopple,
 • Dragan Ivanović,
 • Srđan Ćorić,
 • Nikola Kocić
 • Prof. dr Nebojša Pantelić
 • Aleksandar Vukoje
 • Siniša Padežanin

Nadzorni odbor

Izabrani članovi na Vanrednoj Izbornoj Skupštini Saveza 04.05.2017

 • Jelica Milutinović, predsednica
 • Vukica Pavlović, član
 • Dragana Krdzić, član

Odbor za dresurno jahanje

Imenovani 17.05.2017.

 • Branko Veselić

Odbor za preponsko jahanje

Imenovani 28.03.2016.

 • Stefan Đoković
 • Zoran Jovanović
 • Boško Ristić
 • Mirko Fajfrić
 • Nebojša Ilić – imenovan 17.05.2017.

Odbor za daljinsko jahanje

Imenovani 17.05.2017.

 • Jelena Obradović
 • Jelena Petrović
 • Stanko Božinović
 • Marina Gunjača
 • Dušan Janković

Odbor za službena lica

Imenovani 11.12.2015.

 • Jelena Petrović
 • Jelica Milutinović
 • Stefan Đoković
 • Stanko Božinović
 • Višnja Andrić

Odbor za vožnju zaprega

Imenovani 3.12.2016.

 • Vukoje Aleksandar
 • Nović Milana
 • Mogin Goran
 • Aleksa Srđan
 • Bunford Oliver
 • Božinović Stanko
 • Đurđević Milenko

Odbor za klupska takmičenja

Imenovani 14.06.2017

 • Nikola Trčkov
 • Nina Fajfrić
 • Mihajlo Štefulik
 • Nikola Kocić