P O Z I V za Skupštinu Saveza za konjički sport Srbije – OFD

OBAVEŠTENJE

 Redovna Skupština Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline,  održaće se  u subotu  15.06.2019. godine , sa  početkom u 19:00 časova, u Novom Sadu u Sportskom savezu Vojvodine ulica Masarikova 25.

 

S poštovanjem
Višnja Andrić

Generalni sekretar  

P O Z I V za Skupštinu Saveza za konjički sport Srbije - OFD