PROPOZICIJE – BALKANSKI KUP U PRESKAKANJU PREPONA 2019.