REGISTROVANI SPORTSKI STRUČNJACI 2019. godine SA IZDATOM DOZVOLOM ZA RAD