SAVEZ ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE
ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Svrha baze podataka Saveza za konjički sport srbije za olimpijske i FEI discipline ( SKSS baze) je da omogući moderan okvir za profesionalno upravljanje i aministriranje Nacionalne konjičke federacije. SKSS baza omogućava informacije dostupne javnosti: spisak konjičkih klubova, kalendar takmičenja, rezultate, rang liste, liste službenih lica i trenera...

Aktuelnosti

14.11.2019.

DEATH ANNOUNCEMENT

It is with saddest regret that we announce the death of Asen Stojanov, on 13.11.2019. in Beograd, Srbija. Mr. Stojanov held the…

Više informacija

14.11.2019.

Saopštenje

Sa dubokom tugom i bolom obaveštavam Vas da nas je napustio Asen Stojanov, predsednik Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i…

Više informacija

10.09.2019.

CSI 1* NOVI SAD

U organizaciji Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI i discipline od 4. do 6. oktobra 2019. godine u Novom…

Više informacija
background

Discipline

Fédération Equestre Internationale (FEI) - Međunarodna konjička federacija prepoznaje 9 disciplina konjičkog sporta od kojih se u dve discipline takmiče osobe sa invaliditetom, u paradrsurnom jahanju i paravožnji zaprega. Olimpijske discipline konjičkog sporta su preskakanje prepona, dresurno jahanje i svestrani ispit spremnosti. Konjički sport je deo Olimpijkih igara od 1912. godine. FEI prepoznaje i discipline konjičkog sporta daljinsko jahanje, vožnju zaprega, vestern jahanje i voltižovanje.

Vise informacija

Partneri