SAVEZ ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE
ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Svrha baze podataka Saveza za konjički sport srbije za olimpijske i FEI discipline ( SKSS baze) je da omogući moderan okvir za profesionalno upravljanje i aministriranje Nacionalne konjičke federacije. SKSS baza omogućava informacije dostupne javnosti: spisak konjičkih klubova, kalendar takmičenja, rezultate, rang liste, liste službenih lica i trenera...

Aktuelnosti

29.04.2021.

RAJKO DOKIĆ NOVI PREDSEDNIK SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Na Skupštini održanoj 28.04.2021.godine u Novom Sadu Radomir -Rajko Dokić izabran je za predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i…

Više informacija

20.04.2021.

Redovna Skupština Saveza i Vanredna izborna Skupština Saveza -SREDA 28.04.2021. godine , NovI Sad , Masarikova 25, 18 časova .

Poštovani , podsećam Vas da će se Redovna Skupština Saveza i Vanredna izborna Skupština Saveza održati u sredu 28.04.2021. godine u Novom…

Više informacija

18.04.2021.

VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE – OFD

U skladu sa pozivom za Vanrednu izbornu Skupštinu Saveza za konjički sport Stbije za olimpijske i FEI discipline obaveštavam vas da je…

Više informacija
background

Discipline

Fédération Equestre Internationale (FEI) - Međunarodna konjička federacija prepoznaje 9 disciplina konjičkog sporta od kojih se u dve discipline takmiče osobe sa invaliditetom, u paradrsurnom jahanju i paravožnji zaprega. Olimpijske discipline konjičkog sporta su preskakanje prepona, dresurno jahanje i svestrani ispit spremnosti. Konjički sport je deo Olimpijkih igara od 1912. godine. FEI prepoznaje i discipline konjičkog sporta daljinsko jahanje, vožnju zaprega, vestern jahanje i voltižovanje.

Vise informacija

Partneri