Discipline

Fédération Equestre Internationale (FEI) – Međunarodna konjička federacija prepoznaje 9 disciplina konjičkog sporta  od kojih se u dve discipline takmiče osobe sa invaliditetom, u paradrsurnom jahanju i paravožnji zaprega .

Olimpijske discipline konjičkog sporta su preskakanje prepona, dresurno jahanje i svestrani ispit spremnosti.

Konjički sport je deo Olimpijkih igara od 1912. godine

FEI prepoznaje i discipline konjičkog sporta daljinsko jahanje , vožnju zaprega , vestern jahanje   i voltižovanje.

Paradresurno jahanje postaje paraolimpijska disciplina  od 1996. godine,  dok paravožnja zaprega ulazi u program Međunarodne konjičke federacije od 2006. godine .